ESTO – Οργανισμός Συνθετικού Χλοοταπητα

Home Συνθετικός Χλοοτάπητας ESTO – Οργανισμός Συνθετικού Χλοοταπητα

ESTO: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνθετικού Χλοοτάπητα – ESTO – έχει συσταθεί τον Ιανουάριο του 2007 και είναι υποσύνολο ενός ευρύτερου και αρκετά παλαιότερου στο χώρο οργανισμού τον EATP (Ευρωπαϊκή Ένωση Χημικών Ινών), και έχει συσταθεί με την υποστήριξη των μεγαλύτερων εταιρειών κατασκευής συνθετικού χλοοτάπητα και ίνας της Ευρωπαϊκής αγοράς.
Πρωταρχικός στόχος του οργανισμού αυτού είναι η εδραίωσή του και η αποδοχή του από τους τελικούς καταναλωτές ως αξιόπιστο και έγκυρο σημείο αναφοράς και ελέγχου όλων των ευρωπαϊκών προϊόντων συνθετικής ίνας που κυκλοφορούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό, θα πρέπει όλες οι εταιρείες – μέλη του ESTO – να συμβαδίζουν με τον κώδικα δεοντολογίας του οργανισμού, καθώς και με την ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία του εμπορίου. Επιπλέον, η εισροή νέων μελών θα πρέπει να είναι ελεγχόμενη και να τηρούνται οι προϋποθέσεις αποδοχής του κάθε νέου μέλους. Με αυτόν τον τρόπο ο οργανισμός δεν θα μετατραπεί σε ακόμα ένα όμιλο κοινωνικών εκδηλώσεων.

Σχετικά με την ποιότητα του συνθετικού χλοοτάπητα που τοποθετείται στα γήπεδα ειπώθηκαν πολύ σημαντικά αποτελέσματα ερευνών από πανεπιστήμια του Καναδά και της Αγγλίας. Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά την ανταπόκριση του τάπητα στο παιχνίδι επικράτησε η άποψη ότι η καλύτερη ποιότητα παιχνιδιού δεν συμβαδίζει απαραίτητα με τη μέγιστη ελαστικότητα του τάπητα, ούτε με το μεγαλύτερο μήκος πέλους . Το δάπεδο με αρκετή ποσότητα χαλαζιακής άμμου, ελαστικής γκρανούλας, ή ελαστικών κόκκων, προσδίδει ακόμα περισσότερη πλαστικότητα στη συνολική επιφάνεια. Όταν συμβαίνει αυτό, τότε ο αθλητής, παίζει πιο δύσκολα, σε αργότερο χρόνο, και συνεπώς με περισσότερες καταπονήσεις… Ακραίο αλλά κατανοητό παράδειγμα των παραπάνω, είναι η σύγκριση επαφής μιας μπάλας στην άσφαλτο και στην αμμουδιά!!! Συμπερασματικά έχει λεχθεί το εξής: ο καλύτερος συνθετικός χλοοτάπητας δεν είναι ο πιο σκληρός ούτε ο πιο μαλακός. Καλύτερος δεν είναι ούτε αυτός που προσομοιάζει περισσότερο με το φυσικό χόρτο γιατί απλούστατα το γρασίδι δεν φύτρωσε για χάρη του ποδοσφαίρου… Στον καλύτερο τάπητα πλησιάζει εκείνο το προϊόν που δίνει στον παίκτη τους καλύτερους δυνατούς χρόνους, την σωστότερη αναπήδηση και κύλιση της μπάλας, με τις λιγότερη σωματική κατανάλωση σε ενέργεια και οξυγόνο.

Στο θέμα της συντήρησης δόθηκε εξέχουσα σημασία, μιας και εξαρτάται από αυτό όχι μόνο ο χρόνος ζωής του προϊόντος αλλά και η καθημερινή καλή επίδοση του συνόλου της αθλητικής επιφάνειας, και των παικτών. Κατ’ αρχήν, όταν το γήπεδο δεν συντηρείται συχνά και σωστά, τα σκουπίδια που συσσωρεύονται, και με τον καιρό αναμιγνύονται με τους κόκκους μειώνουν αισθητά την υδροπερατότητα του γηπέδου με αποτέλεσμα να δημιουργούνται λακκούβες – που θα έπρεπε να είναι αποκλειστικό μειονέκτημα του φυσικού τάπητα! Ένα άλλο πρόβλημα που παρατηρείται λόγω κακής συντήρησης είναι η συμπύκνωση της χαλαζιακής άμμου αλλά και του ελαστικού κόκκου με αποτέλεσμα την άνιση κατανομή υλικού στο σύνολο της επιφάνειας του γηπέδου και τη διαφοροποίηση σε σκληρά και μαλακά σημεία μέσα στο ίδιο γήπεδο!!! Συνεπώς, η σωστή αλλά και συχνή επαγγελματική συντήρηση ενός γηπέδου από ειδικούς επιβάλλεται ως απαραίτητη.

Ένα άλλο θέμα που τέθηκε επί τάπητος είναι η εγγύηση που πρέπει πάντα να συνοδεύει κάθε εγκατάσταση με συνθετικό χλοοτάπητα. Όλοι οι συνθετικοί χλοοτάπητες τελευταίας τεχνολογίας αντέχουν το λιγότερο 4–5 χρόνια οπότε η τεχνική εταιρεία που πραγματοποιεί την εγκατάσταση θα πρέπει να εφοδιάζει τον πελάτη με γραπτή εγγύηση για τουλάχιστον πέντε έτη. Ταυτόχρονα βεβαίως θα πρέπει να δίνονται και γραπτές οδηγίες για τη σωστή και βάσει προδιαγραφών συντήρηση του χλοοτάπητα έπειτα από κάθε παιχνίδι, αλλά και σε ετήσια ή εξάμηνη βάση – ανάλογα με τη συχνότητα χρήσης του. Κάθε εταιρεία μπορεί να δώσει επιπλέον χρόνο εγγύησης για τα προϊόντα της αλλά και για την ποιότητα της κατασκευής του γηπέδου. Όταν όμως ο ενδιαφερόμενος έχει δεχθεί προσφορά που δίνει περισσότερο από 10 χρόνια εγγύηση θα πρέπει να αναρωτηθεί για τη σοβαρότητα της εταιρείας με την οποία πρόκειται να συνεργαστεί , δεδομένου ότι ακόμα και με την καλύτερη συντήρηση ένας συνθετικός χλοοτάπητας δεν μπορεί να μείνει ανέπαφος για περισσότερο από 9 χρόνια!